www.8522.com其言雉门及两观灾何,外灾不书

 www.8522.com文学天地     |      2019-12-01 03:26

www.8522.com,www.8522.com其言雉门及两观灾何,外灾不书。黄金时代、十有一年,早春春王。 二、夏11月辛酉,公败宋师于鄑。 三、秋,宋大水。 何以书?记灾也。外灾不书,此何以书?及自己也。 四、冬,王姬归于齐。 何以书?过自家也。

生机勃勃、二年。满月三微月。 二、夏10月甲寅,雉门及两观灾。 其言雉门及两观灾何?两观微也。但是曷为不言雉门灾及两观?主灾者两观也。时灾者两观,则曷为后言之?不以微及大也。何以书?记灾也。 三、秋,楚人伐吴。 四、冬3月,新作雉门及两观。 其言新作之何?修大也。修旧不书,此何以书?讥。何讥尔?不务乎公室也。

上一篇:故言伐也 下一篇:没有了